Chương Trình Đào Tạo Ngành Nhật Bản Học
10/04/2017

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Tên chương trình  :         Nhật Bản học

Trình độ đào tạo  :         Đại học

Ngành đào tạo     :         Nhật Bản học             

Mã ngành   :         52220216

Loại hình đào tạo :         Chính quy

Xem Chi Tiết   Tải File


Từ khóa:
Top