DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG THÁNG 06/2017
05/06/2017

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc các môn Đại cương tháng 06/2017:

DOWNLOAD 

- LƯU Ý: Sinh viên có thắc mắc về thiếu tên trong danh sách hay nợ học phí thì phản hồi lại cho KHOA ĐẠI CƯƠNG trước ngày thi 3 ngày.


Từ khóa:
Top