Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ quốc tế

Thành lập 1.3.2017 theo số 135/QĐ-HBU, trên cơ sở hợp nhất Khoa học Xã hội học và Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ trong nước và quốc tế, tận tâm với nghề

Ngành đào tạo

      Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế

Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học

      Trung Quốc học, Nhật Bản học

Hệ đào tạo

         Hệ Đại học: Chính quy

Thời gian đào tạo

      4 Năm

Danh hiệu
sau khi tốt nghiệp

 Cử nhân

Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế

 Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Việt Nam học

Trung Quốc học, Nhật Bản học

Địa điểm học

215, Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
08/04/2017

 

Giảng viên cơ hữu

1. ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (ĐH Newcastle, Úc – Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh)

2. TS. Nguyễn Thanh Tuấn (ĐH Apollo, Mỹ - Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản)

 

Giảng viên thỉnh giảng

1. ThS. Nguyễn Minh Trung (ĐH Victoria, Úc- Chương trình liên kết)

2. ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm (ĐH Victoria, Úc- Chương trình liên kết)

3. ThS. Nguyễn Quốc Bảo (ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội)

4. ThS. Phạm Thị Như Hoa (ĐH Rouen, Pháp)

5. TS. Phan Thị Lệ Hoa (ĐH Washington International University, Mỹ)

6. TS. Jason Albalos (ĐH California, Mỹ)

7. ThS. Hồ Thị Mỹ Linh (ĐH Mở TP.HCM)

8. ThS. Phan Thị Lan Anh (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)

9. ThS. Trương Thùy Dương (ĐH Tổng hợp Ireland)

10. ThS. Đinh Trọng Kháng (ĐH Victoria, Úc- Chương trình liên kết)

11. ThS. Huỳnh Trung Chánh (ĐH Canberra, Úc- Chương trình liên kết)

12. ThS. Nguyễn Như Tùng (ĐH Victoria, Úc- Chương trình liên kết)

13. ThS. Geoffrey Waugh (Rhodes Business School, Anh)

14. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh (ĐH Mở TP.HCM)

15. ThS. Kim Huỳnh Điệp (ĐH Canberra, Úc- Chương trình liên kết)

16. ThS. Trần Thị Ngọc Thúy (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)

17. ThS. Trương Thị Mai Hạnh ((ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)

18. CN. Stephen Lyall Clarke (ĐH Massey, New Zealand)

19. CN. Hoàng Tuấn Vũ (Giảng viên tiếng Nhật –Ngoại ngữ 2)

20. CN. Đào Hồng Hạnh (Giảng viên tiếng Pháp- Ngoại ngữ 2)

21. CN. Quách Nguyễn Ngọc Dao (Giảng viên tiếng Nhật –Ngoại ngữ 2)

 

Từ khóa:
Top