HIỂU THÊM VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC
10/04/2017

 

HIỂU THÊM VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

“Một tuần giao lưu và tham gia hoạt động với các bạn sinh viên Hàn Quốc, mình hiểu thêm nền văn hóa Hàn Quốc, có thêm nhiều bạn mới. Mong rằng nhà trường có thêm nhiều chương trình hoạt động giao lưu văn hóa để cho sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tế, gần hơn với ngành học”.


 

Lễ ký kết MOU giữa HBU và Đại học quốc gia Hanbat – Hàn Quốc