Bộ Môn Tiếng Anh Cơ Bản
06/04/2018

Bộ môn Tiếng Anh cơ bản thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh cho tất cả các loại hình đào tạo hiện có của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ở bậc đại học và sau đại học. Bộ môn luôn đảm bảo tốt kỷ luật học đường và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn.

Từ năm học 2016-2017, trong năm đầu tiên, sinh viên được trau dồi tiếng Anh tăng cường trong môi trường hoàn toàn sử dụng Tiếng Anh, được thực tập thường xuyên với giảng viên bản ngữ, được nâng cao  năng lực tiếng Anh một cách hiệu quả nhất để đạt được cấp độ B1 theo chuẩn năng lực Tiếng Anh quốc tế.  Phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng những thế mạnh sẵn có, trong thời gian tới, bộ môn sẽ đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tăng cường giao lưu hợp tác với các bộ môn khác trong và ngoài trường, nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu mới của xã hội và của thời đại. 


Từ khóa:
Top