Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ quốc tế

Thành lập 1.3.2017 theo số 135/QĐ-HBU, trên cơ sở hợp nhất Khoa học Xã hội học và Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ trong nước và quốc tế, tận tâm với nghề

Ngành đào tạo

Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế, Việt Nam học

Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học,

Trung Quốc học, Nhật Bản học

Hệ đào tạo

Hệ Đại học: Chính quy

Thời gian đào tạo

4 Năm

Danh hiệu
sau khi tốt nghiệp

Cử nhân

Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế

Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Việt Nam học

Trung Quốc học, Nhật Bản học,

Địa điểm học

215, Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Top