Ngành Ngôn Ngữ Anh
08/04/2017

I. Giới thiệu chung

- Ngành Ngôn Ngữ Anh được thành lập vào năm 1997.

- Khoảng 1000 sinh viên đã tốt nghiệp, hiện đang nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, các trường kỹ thuật và cơ sở đào tạo ngoại ngữ. Làm việc tại các cơ quan đối ngoại, các công ty liên doanh, giao dịch thương mại, kinh tế. Đảm nhiệm chức năng quản lý phòng ban thuộc các đơn vị kinh tế, kỹ thuật, các tổ chức xã hội có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.    

II. Những điểm mạnh của Ngành

- Ngành Ngôn Ngữ Anh có chương trình đào tạo hợp lý, khoa học, chú trọng nhiều đến kỹ năng, thực hành, luôn cập nhật chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy để phù hợp với nhu cầu của xã hội và đặc biệt là định hướng nghề nghiệp. Có hai chuyên ngành cho sinh viên lựa chọn:  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Tiếng Anh thương mại.

- Chương trình đào tạo bao gồm những nội dung về ngôn ngữ (ngữ âm, hình thái, cú pháp và ngữ nghĩa), văn hóa xã hội (văn minh, văn hóa, văn học, và xã hội), các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết, và dịch), và chuyên ngành (Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng Anh thương mại). Ngoài ngoại ngữ chính là tiếng Anh , sinh viên còn được đào tạo song song một ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật). Sau khi ra trường, sinh viên có thể giao tiếp tốt cả hai ngoại  ngữ và sử dụng thông thạo vi tính văn phòng.
- Nhằm phát triển kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên, trong 4 học kỳ đầu, sinh viên sẽ có cơ hội học tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  và luyện tập cách phát âm cùng các kỹ năng hội thoại với các giảng viên bản ngữ Anh. Ngoài ra, để nâng cao năng lực ngôn ngữ và chuyên môn, sinh viên năm cuối chuyên ngành Phương Pháp Giảng Dạy  được thực tập một tháng tại trường phổ thông cơ sở và trung học. Sinh viên năm cuối chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại được giới thiệu đến các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng, marketing, v,v để thực tập nghề nghiệp. 

- Đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy, tận tâm với nghề.

- Môi trường học tập thân thiện, lành mạnh. Câu lạc bộ Tiếng Anh SOL (Speak Out Loud) được tổ chức hằng tháng để sinh viên có cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với người bản xứ. Thư viện và các dịch vụ học tập, sinh hoạt đáp ứng tốt cho sinh viên. Ngoài ra, mỗi năm đều tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho sinh viên toàn trường.

 

Giờ phút chia tay…

“ The lecturers in the Faculty are not just instructors, but they are successful people that I want to be like in the future. I think the best part of my time studying at HIU was the one-month Practical Teaching course at Ba Dinh school. It was a great opportunity for me to apply theories, teaching principles and approaches that I have learned in class to real classroom settings. I am now asking for the permission from the Consulate General of Canada for studying oversea- major in Human Resource, with the target that I will be able to establish my own English center after graduating. Therefore, I strongly believe that what I have learned and experienced at HIU will help me to succeed in any institutions, any working environment and to fulfill the biggest dream of my life” (Trích cảm nhận của sinh viên Ngô Phối Bích, khóa 11 chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

III. Chương trình hợp tác quốc tế

Dự án chương trình hợp tác về chuyên môn, trao đổi sinh viên và giao lưu văn hóa với trường Đại học Chugokugakuen, Nhật Bản.

IV. Định hướng Chương trình đào tạo

a) Kiến thức

Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

 • Nắm vững và vận dụng được các kiến thức cơ bản về đời sống văn hóa, xã hội, về mội trường sống và làm việc, về giáo dục đào tạo trong thời kỳ hội nhập.
 • Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức về ngôn ngữ, lý thuyết học ngôn ngữ, văn hóa các nước nói tiếng Anh và về khung chương trình đào tạo ngôn ngữ; khối kiến thức về sư phạm, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ; và khối kiến thức về người học ngôn ngữ.
 • Có kiến thức hệ thống về lý thuyết tiếng Anh, văn hóa, văn học của các nước sử dụng tiếng Anh như Anh, Mỹ.
 • Có kiến thức nền tảng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập, tâm lý giáo dục, thực hành giảng dạy, hiểu được năng lực lãnh hội ngôn ngữ của người học để có phương pháp dạy học thích hợp với các đối tượng học khác nhau.

 Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

 • Nắm vững và vận dụng được các kiến thức cơ bản về đời sống văn hóa, xã hội, về môi trường sống và làm việc, về giáo dục đào tạo trong thời kỳ hội nhập.
 • Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức về ngôn ngữ, lý thuyết học ngôn ngữ, văn hóa các nước nói tiếng Anh, và khối kiến thức về kinh tế, thương mại.
 • Có kiến thức nền tảng và nâng cao về các lĩnh vực kinh doanh, giao dịch thương mại, đối ngoại, tiếp thị, dịch vụ khách hàng trong môi trường quốc tế sử dụng tiếng Anh. 

b)  Kỹ năng

Chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh

 • Có năng lc và k năng tiếng Anh s dng hiu qu trong môi trường ging dy và đời  sống hằng ngày.
 • Có năng lực sư phạm, kỹ năng giảng dạy ngôn ngữ,  tổ chức các hoạt động giảng dạy, thiết  kế bài giảng, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, quản lý lớp học.
 • Có kh năng tự đánh giá, bi dưỡng nhm nâng cao năng lc bn thân, cht lượng và hiệu quả dạy học.
 • Có năng lc và kh năng ng dng công ngh thông tin trong đào to và ging dy ngoại ngữ.

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

 • Có năng lc và k năng tiếng Anh s dng hiu qu trong đời sống hằng ngày và trong mội trường lao động có sử dụng tiếng Anh.
 • Có năng lực và kỹ năng biên dịch các văn bản theo yêu cầu, đảm nhận các công việc văn phòng ở các công ty, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.
 • Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp thương mại.
 • Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.
 • Có khả năng tự đánh giá, tự bồi dưỡng và nâng cao năng lực bản thân để phục vụ hiệu quả cho công việc.

c) Thái độ

Có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm về nghề nghiệp chuyên môn. Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Có năng lực tự chủ giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Vị trí sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Ngôn Ngữ Anh -chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh có khả năng dạy tiếng Anh ở bậc học phổ thông, các trung tâm Anh ngữ, giảng dạy và trợ giảng cho giáo viên  bản xứ ở các trường quốc tế bậc tiểu học và phổ thông tại Việt Nam.

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Ngôn Ngữ Anh -chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại có năng lực làm việc tại các công ty liên doanh, giao dịch thương mại, hoặc làm việc tại các cơ quan ngoại giao, nhà hàng, khách sạn có sử dụng tiếng Anh.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 • Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh có thể theo học các chương trình sau đại học như Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh sau đại học hoặc làm nghiên cứu chương trình Thạc sỹ, Tiến sỹ về các chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn Ngữ học Ứng dụng, Quản lý Giáo dục hoặc các chương trình tương đương.
 • Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Ngôn Ngữ Anh -chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại có thể theo học các chương trình sau đại học về các lĩnh vực thương mại, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
 • Có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm về nghề nghiệp chuyên môn. Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Có năng lực tự chủ giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ.

V. Định hướng phát triển của ngành

 • Mời giảng viên nước ngoài (hoặc giảng viên người Việt đang giảng dạy tại trường Đại học ở nước ngoài) dạy một số môn chuyên ngành.
 • Xây dựng chương trình đào tạo Sau đại học về Giảng dạy tiếng Anh (TESOL),
 • Tổ chức các Hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

VI. Thông tin về Chương trình đào tạo và Đội ngũ giảng viên

Từ khóa:
Top