Ngành Quan Hệ Quốc Tế
07/04/2017

 NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ 

1-      ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

Chỉ với một từ “quốc tế”, nếu phải nhận biết một ngành học tại một đơn vị đào tạo thuộc một trường đại học thì chắc chắn kết quả có được sẽ là ngành Quan hệ quốc tế tại Viện Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế thuộc trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Đặc điểm nhận biết trên đây chính là lời giới thiệu và lời chào độc đáo của ngành Quan hệ quốc tế, một môi trường giáo dục nơi các thế hệ sinh viên của Đại học quốc tế Hồng Bàng gieo niềm tin và gặt tri thức trong 20 năm qua.

Trên cơ sở đặc điểm nhận biết của mình, ngành Quan hệ quốc tế xác định mục tiêu đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo luôn gắn liền với tính chất “quốc tế” của mình.


2-      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Định hướng “quốc tế” của ngành được thể hiện qua các mục tiêu đào tạo sau đây:

-        Trang bị kiến thức đa chuyên môn, đa lĩnh vực liên quan đến công tác đối ngoại và nghiệp vụ ngoại giao các cấp từ nhà nước đến địa phương, doanh nghiệp.

-        Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, biểu đạt, ứng xử, thích nghi, tổ chức và lãnh đạo trong môi trường toàn cầu và quá trình hội nhập đa phương.

-        Xây dựng thái độ tích cực, tinh thần hợp tác, tác phong chuyên nghiệp và hành vi công dân, trên cơ sở tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt và đa dạng.

-        Phát hiện, nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở cùng có lợi.

-        Hình thành và nâng cao tư duy phản biện.

 

3-      CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Định dạng “quốc tế” của ngành được thể hiện qua cấu trúc chương trình sau đây:

-        Cơ sở ngành: các môn học về chính trị, ngoại giao, luật pháp, kinh tế của Việt  Nam và thế giới.

-        Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hoa và 1 ngoại ngữ tự chọn (tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn).

-        Nghiệp vụ: lãnh sự, khánh tiết lễ tân, tổ chức sự kiện, truyền thông.

-        Kỹ năng mềm: thuyết trình, đàm phán, biên-phiên dịch, giao tiếp thư tín.

-        Chuyên đề: toàn cầu hóa, tình hình thời sự, hợp tác khu vực.

 

4-      SẢN PHẨM ĐÀO TẠO

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế có thể tìm việc làm tại nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ở  nhiều lĩnh vực:

-        Các cơ quan ngoại giao từ cấp nhà nước, địa phương đến doanh nghiệp, trường học.

-        Các cơ quan, doanh nghiệp ngành du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng.

-        Các cơ quan, doanh nghiệp ngành truyền thông, giải trí.

-        Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.

-        Các tập đoàn, công ty, quỹ đầu tư đa quốc gia, quốc tế.

-        Các công ty tư vấn luật pháp, đầu tư, kinh tế, tài chính, ngân hàng.

 Từ khóa:
Top