Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện
07/04/2017

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Ngành Truyền thông đa phương tiện đươc thành lập từ năm 2006. Từ năm 2006 tới nay, ngành Truyền thông đa phương tiện đã tuyển sinh 10 khóa, có 7 khóa đã  tốt nghiệp ra trường, trong đó trên 70% sinh viên thuộc 7 khóa này hiện đang công tác ở các cơ quan truyền thông trong cả nước như các tờ báo in như  báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, báo sinh viên Việt Nam, Báo Bình Dương, báo tuổi trẻ thủ đô, báo Đắc Lắc. Các cơ quan truyền hình như Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, các công ty truyền thông như Công ty truyền hình tin tức SaiGonnews, Công ty truyền hình cáp SCTV, các cô quan truyền thông ở các địa phương…

Nhiều cựu sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện hiện đang giữ những vị trí quan trọng các cơ quan truyền thông ở trung ương, các địa phương và các công ty truyền thông.

Hiện ngành Truyền thông đa phương tiện đang đào tạo hệ đại học chính quy.

Sinh viên khóa 2012 ngành truyền thông đa phương tiện trong lễ tốt nghiệp năm 2016

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN HỌC GÌ?

Mục tiêu đào tạo

            Chương trình đào tạo đại học ngành Truyền thông đa phương tiện nhằm đào tạo cử nhân Truyền thông có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống lành mạnh;. có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, văn hoá; có trình độ lý thuyết và kỹ năng tác nghiệp về Truyền thông (có khả năng làm phóng viên, cộng tác viên, thông tín viên cho các cơ quan truyền thông đại chúng như báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo trực tuyến, hãng thông tấn, các cơ quan xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng); có tác phong làm việc kỷ luật, khoa học; có tinh thần cầu tiến trên cơ sở nhận thức đầy đủ về vai trò - vị trí xã hội của truyền thông đại chúng.

 

Về kiến thức

 

Với 145 tín chỉ, các cử nhân ngành Truyền thông đa phương tiện nắm vững các kiến thức sau một cách có hệ thống:

- Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương        

- Kiến thức cơ bản, nền tảng: khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Kiến thức cơ sở ngành:  kiến thức về văn học Việt Nam và thế giới, lý luận truyền thông, kiến thức cơ bản về các loại hình báo chí (báo in, báo phát thanh, báo truyền hình và báo trực tuyến)

-  kiến thức chuyên sâu về báo in và xuất bản, hoạt động nghiệp vụ truyền thông, kết thức về công nghệ thông tin như xử lý hình ảnh báo chí, dàn trang báo, thiết kế website, quay phim, ảnh báo chí, viết tin, viết kịch bản, quảng cáo, ...

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh tương đương trình độ B1 chuẩn Châu Âu và kiến thức tiếng Anh chuyên ngành truyền thông, tin học văn phòng và các kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ cho hoạt động truyền thông.

Về kỹ năng

 

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân ngành Truyền thông đa phương tiện sinh viên được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế.

            - Kỹ năng chuyên môn: viết báo (áp dụng ở nhiều thể loại báo chí: tin, nghị luận, tường thuật, ký), sản xuất và phát hành các sản phẩm báo chí, tổ chức sự kiện, Viết kịch bản (phát thanh và truyền hình), thiết kế website, phát thanh viên, biên tập viên,  PR….

- Kỹ năng tác nghiệp: ( phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, dựng phim, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình)

            - Kỹ năng làm việc nhóm: có khả năng tổ chức, phân công và triển khai các hoạt động chuyên môn phục vụ hoạt động truyền thông: báo chí, quảng cáo, tổ chức các sự kiện,…

            - Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả và cẩn trọng, giảm thiểu sơ suất.

            - Kỹ năng hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, đoàn thể thuộc các lĩnh vực khác trong  và ngoài nước.