Ngành Việt Nam Học
13/03/2018

NGÀNH VIỆT NAM HỌC

Chương trình đào tạo Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam ngắn hạn 

1.1. Mục tiêu chung
Cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Tiếng Việt, văn hoá, văn học, lịch sử, ngôn ngữ, kiến trúc, du lịch... thông qua các chuyến đi thực tập thực tế, tham quan các địa danh nổi tiếng, di tích văn hóa lịch sử tại Tp.HCM, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên...

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức:

-       Có khả năng giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo tiếng Việt trong nhiều môi trường khác nhau. Nắm vững những kiến thức cơ bản của nhóm ngành như: Lịch sử Việt Nam, địa lý Việt Nam, tôn giáo - tín ngưỡng Việt Nam, các dân tộc Việt Nam…. Từ đó có khả năng vận dung tri thức trong trong tiếp cận và nghiên cứu Văn hóa Việt Nam theo hướng chuyên sâu.

1.2.2. Kỹ năng:

-        Có kĩ năng tự chủ trong các họat động chuyên môn, làm việc nhóm.

-        Có kĩ năng giao tiếp liên cá nhân và xã hội.

-        Thực hiện được kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Việt: Tốt

1.2.3. Thái độ:

-        Có phẩm chất đạo đức cá nhân:  khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn, tận tụy, đoàn kết.

-        Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: tự giác, khách quan trong công việc, tôn trọng mọi người và bảo vệ lợi ích của tổ chức và xã hội.

1.2.4. Cơ hội học tập nâng cao trình độ:

-       Thông qua các khóa đào tạo Tiếng Việt ngắn hạn, sinh viên có thể tiếp tục tham gia bậc học Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam hoặc có thể học lên theo các chương trình sau đại học về văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, lịch sử Việt Nam, du lịch, Việt Nam học, báo chí và truyền thông…

Một số hình ảnh sinh viên nước ngoài đến học tập và giao lưu:

Từ khóa:
Top