BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM 2016-2017
16/06/2017

BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ NGÀNH HÀN QUỐC

- KHÓA 2013 (Mới cập nhập 28/06/2017):   CA13DH-HQ1      CA13DH-HQ2     ĐIỂM 2 MÔN THAY THẾ KL

- KHÓA 2014:   CA14DH-HQ1      CA14DH-HQ2

- KHÓA 2015 (Mới cập nhập 28/06/2017):   NN15DH-HQ1      NN15DH-HQ2 

- KHÓA 2016:   NN16DH-HQ1

- HỌC LẠI - THI LẠI (Mới cập nhập 28/06/2017):   HL-TL_HQ         HL-TL. DIEM QT

Lưu ý: 

1/ Mọi thắc mắc, khiếu nại của sinh viên xin liên hệ về VĂN PHÒNG VIỆN KHXH-NNQT để được giải quyết.

2/ Công thức tính Điểm trung bình học phần (ĐTBHP):

 - Điểm TBHP = Điểm QT*0.4 + Điểm thi*0.6

 - Điều kiện Học phần Đạt: 

 - Học phần có Điểm TBHP >= 4.0  và Điểm thi >=4.0

Từ khóa:
Top