BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM 2016-2017
16/06/2017

BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

- KHÓA 2013:   NN13DH-PD        NN13DH-SP1      NN13DH-SP2    ĐIỂM 2 MÔN THAY THẾ KL 

- KHÓA 2014:   NN14DH-PD        NN14DH-SP1

- KHÓA 2015:   

+ Điểm thi + Điểm quá trình (mới cập nhật 28/06/2017):   NN15DH-AV1       NN15DH-AV2        NN15DH-AV3          NN15DH-AV4           NN15DH-AV5       NN15DH-AV6

- KHÓA 2016 (mới cập nhật 28/06/2017):  NN16DH-AV1 

- HỌC LẠI - THI LẠI:   HL-TL (ĐIỂM THI + ĐIỂM QT)      HL-TL (DIEM QT)

Lưu ý: 

1/ Mọi thắc mắc, khiếu nại của sinh viên xin liên hệ về VĂN PHÒNG VIỆN KHXH-NNQT để được giải quyết.

2/ Công thức tính Điểm trung bình học phần (ĐTBHP):

 - Điểm TBHP = Điểm QT*0.4 + Điểm thi*0.6

 - Điều kiện Học phần Đạt: 

 -  Học phần có Điểm TBHP >= 4.0  và Điểm thi >=4.0

Từ khóa:
Top