BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM 2016-2017
16/06/2017

  BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ NGÀNH NHẬT BẢN


- KHÓA 2013:     CA13DH-NB1      CA13DH-NB2      ĐIỂM 2 MÔN THAY THẾ KL

- KHÓA 2014:     CA14DH-NB1      CA14DH-NB2      CA14DH-NB3

- KHÓA 2015:     

+ Điểm thi + Điểm QT:      NN15DH-NB1       NN15DH-NB2        NN15DH-NB3 

+ Điểm QT (Chưa có điểm thi): 15NB1-DIEM QT        15NB2-DIEM QT         15NB3-DIEM QT

- KHÓA 2016:     NN16DH-NB1 

- HỌC LẠI - THI LẠI:     HL-TL.NB      HL-TL (DIEM QT)

Lưu ý: 

1/ Mọi thắc mắc, khiếu nại của sinh viên xin liên hệ về VĂN PHÒNG VIỆN KHXH-NNQT để được giải quyết.

2/ Công thức tính Điểm trung bình học phần (ĐTBHP):

 - Điểm TBHP = Điểm QT*0.4 + Điểm thi*0.6

 - Điều kiện Học phần Đạt: 

 -  Học phần có Điểm TBHP >= 4.0  và Điểm thi >=4.0

Từ khóa:
Top