BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM 2016-2017
16/06/2017

 BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ NGÀNH TRUNG QUỐC

- KHÓA 2013:   CA13DH-TQ1

- KHÓA 2014:   CA14DH-TQ1

- KHÓA 2015:   NN15DH-TQ1

- KHÓA 2016:   NN16DH-TQ1

Lưu ý: 

1/ Mọi thắc mắc, khiếu nại của sinh viên xin liên hệ về VĂN PHÒNG VIỆN KHXH-NNQT để được giải quyết.

2/ Công thức tính Điểm trung bình học phần (ĐTBHP):

 - Điểm TBHP = Điểm QT*0.4 + Điểm thi*0.6

 - Điều kiện Học phần Đạt: 

 -  Học phần có Điểm TBHP >= 4.0  và Điểm thi >=4.0

Từ khóa:
Top