Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ quốc tế

Thành lập 1.3.2017 theo số 135/QĐ-HBU, trên cơ sở hợp nhất Khoa học Xã hội học và Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ trong nước và quốc tế, tận tâm với nghề

Ngành đào tạo

      Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế

Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học

      Trung Quốc học, Nhật Bản học

Hệ đào tạo

         Hệ Đại học: Chính quy

Thời gian đào tạo

      4 Năm

Danh hiệu
sau khi tốt nghiệp

 Cử nhân

Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế

 Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Việt Nam học

Trung Quốc học, Nhật Bản học

Địa điểm học

215, Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

CÁC QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
08/04/2017


> Quy định về biên soạn, sử dụng tài liệu DOWNLOAD

> Quy định về xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp DOWNLOAD

> Quy định về Quản lý học đường DOWNLOAD

> Quy định về thỉnh giảng DOWNLOAD

> Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy DOWNLOAD

> Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập DOWNLOAD

> Quy định về học lại, thi lại DOWNLOAD

Từ khóa:
Top