Link đăng ký trả nợ môn học (Học lại) các môn Tiếng Anh cơ bản -Viện KHXH-NNQT
31/07/2018
 
Căn cứ vào nhu cầu Trả nợ môn của sinh viên các khóa, Viện KHXH-NNQT sẽ mở lớp HỌC LẠI khi đủ số lượng đăng ký ( tối thiểu 20 sinh viên/ 1 lớp).
Sinh viên có nguyện vọng được trả nợ môn, vui lòng điền đầy đủ thông tin theo link sau: https://goo.gl/forms/7H7OnFURyjW7s81r1
Từ khóa:
Top