Viện Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ quốc tế

Thành lập 1.3.2017 theo số 135/QĐ-HBU, trên cơ sở hợp nhất Khoa học Xã hội học và Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ trong nước và quốc tế, tận tâm với nghề

Ngành đào tạo

      Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế

Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học

      Trung Quốc học, Nhật Bản học

Hệ đào tạo

         Hệ Đại học: Chính quy

Thời gian đào tạo

      4 Năm

Danh hiệu
sau khi tốt nghiệp

 Cử nhân

Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế

 Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Việt Nam học

Trung Quốc học, Nhật Bản học

Địa điểm học

215, Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 2014, 2015, 2016, 2017 (Mới cập nhật phòng ngày 15/09/2017)
31/08/2017

  

- NGÀNH HÀN QUỐC    Download

- NGÀNH NHẬT BẢN     Download

- NGÀNH NGÔN NGỮ ANH    Download

- NGÀNH TRUNG QUỐC    Download

- NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN     Download 

- NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ  Download

* Lưu ý: Địa điểm học Tại 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Từ khóa:
Top