THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC PHẦN ANH VĂN 2 (CHUẨN CHÂU ÂU) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
18/05/2017

 

 

- THỜI KHÓA BIỂU (FILE PDF)      DOWNLOAD 

- DANH SÁCH LHP 1622100010601 (ThS. Trần Xuân Thành dạy) DOWNLOAD

- DANH SÁCH LHP 1622100010602 (ThS. Huyền Huyền Tôn Nữ Quỳnh Mai dạy) DOWNLOAD

 

 

 

 

Từ khóa:
Top