Cuộc thi Hùng Biện Tiếng Hàn
24/05/2018

Bạn nào có quan tâm đến cuộc thi vui lòng đăng ký cho Ban chủ nhiệm ngành Hàn Quốc Học. BCN ngành Hàn Quốc Học sẽ làm thư tiến cử và tổ chức ôn luyện cho các bạn.

Thời hạn đăng ký: 31/5/2018

Từ khóa:
Top