Danh sách công nhận tốt nghiệp - Đợt 3, năm 2018
06/08/2018

- Đây là danh sách được xét Tốt Nghiệp trong đợt này.

- Sinh viên có tên trong danh sách lên văn phòng Viện KHXH-NNQT để ký xác nhận thông tin để in bằng Tốt nghiệp. Hạn cuối: 16:30, ngày 13/8/2018. Qua thời gian này, Viện KHXH-NNQT không chịu trách nhiệm về sự sai sót cũng như chậm trễ liên quan đến vấn đề xét Tốt nghiệp đợt này.

- Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ:

     + Mr. Cường (SĐT:0906598838 , Email: cuongnvc@hiu.vn);

     + Mrs. Hương (SĐT:01227097909, Email: huongntt89@hiu.vn)

     + Ms. Anh (SĐT: 0909111550, Email: anhlt71@hiu.vn)

Từ khóa:
Top