Danh sách KHÔNG công nhận Tốt Nghiệp - Đợt 3, Năm 2018
06/08/2018

- Đây là danh sách KHÔNG được xét Tốt Nghiệp trong đợt này.

- Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng bổ sung đầy đủ giấy tờ hoặc trả nợ môn sớm nhất để được xét tốt nghiệp vào các đợt sau.

- Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ:

     + Mr. Cường (SĐT:0906598838 , Email: cuongnvc@hiu.vn);

     + Mrs. Hương (SĐT:01227097909, Email: huongntt89@hiu.vn)

     + Ms. Anh (SĐT: 0909111550, Email: anhlt71@hiu.vn)

 


 


 Danh sách Sinh viên KHÔNG đủ tốt nghiệp, có thể xem tại đây 

☞ Không công nhận tốt nghiệp đợt 3- năm 2018.pdf

 

HOẶC 

 

Từ khóa:
Top