THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH GIAO LƯU ĐOÀN GIAO LƯU VĂN HÓA NỮ SINH SEOUL
14/12/2017
 

LỊCH TRÌNH ĐOÀN GIAO LƯU VĂN HÓA – NGÔN NGỮ ĐẠI HỌC NỮ SEOUL

TỪ NGÀY 26/12/2017 ĐẾN NGÀY 5/1/2018

서울여자대학교 국제문화체험팀 일정 (예정) – 2017.12.26 ~ 2017.1.5

 

Ngày 날짜

Nội dung 내용

Ghi chú 비고

26/12/2017

(Thứ 3 화요일)

Đến Việt Nam

 

27/12/2017

(Thứ 4 수요일)

Sáng: Giới thiệu trường ĐH Nữ Seoul và thành viên nhóm

Chiều: Chủ đề Tháng 1

Sáng: Từ tiết 3 (8h50), phòng 14.5 (Vietnam), phòng 14.6 (Korea)

Chiều: Từ tiết 2 (13h30),

phòng 14.5 (Vietnam), phòng 14.6 (Korea)

28/12/2017

(Thứ 5 목요일)

Sáng: Chủ đề Tháng 2

Chiều: Chủ đề Tháng 3

29/12/2017

(Thứ 6 금요일)

Sáng: Chủ đề Tháng 4

Chiều: Chủ đề Tháng 5

30/12/2017

(Thứ 7 토요일)

자유시간 (Tự do)

 

31/12/2017

(CN 토요일)

자유시간 (Tự do)

 

 

1/1/2018

(Thứ 2 월요일)

자유시간 (Tự do)

 

2/1/2018

(Thứ 3 화요일)

Sáng: Chủ đề Tháng 6

Chiều: Chủ đề Tháng 7

Sáng: Từ tiết 3 (8h50), phòng 14.5 (Vietnam), phòng 14.6 (Korea)

Chiều: Từ tiết 2 (13h30),

phòng 14.5 (Vietnam), phòng 14.6 (Korea)

3/1/2018

(Thứ 4 수요일)

Sáng: Chủ đề Tháng 8

Chiều: Chủ đề Tháng 9

4/1/2018

(Thứ 5 목요일)

Sáng: Chủ đề Tháng 10

Chiều: Chủ đề Tháng 11

5/1/2018

(Thứ 6 금요일)

Sáng: Chủ đề Tháng 12

Chiều: Biểu diễn văn nghệ

 

Thời gian: Từ ngày 26/12/2017 đến 5/1/2018

Đối tượng: Sinh viên các khóa ngành Hàn Quốc học, sinh viên ngoại ngữ 2 tiếng Hàn & SV toàn trường có nguyện vọng giao lưu

Lịch trình: Đính kèm (Có phòng giao lưu cố định)

Từ khóa:
Top