Thông báo nghỉ Tết
21/11/2017

Lưu ý: Đối với những bạn đã thi kết thúc tất cả các môn của học kỳ 1 bao gồm các môn đăng ký theo kế hoạch hoặc học lại có thể nghỉ sớm so với thông báo.

Mọi chi tiết về việc nghỉ Tết vui lòng liên hệ VP Viện KHXH-NNQT.

Từ khóa:
Top