Thông báo số 403/TB-HIU ngày 30/11/2018 về việc nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán dành cho CBNV-GVCH
03/12/2018

Thông báo số 403/TB-HIU ngày 30/11/2018 về việc nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán dành cho CBNV-GVCH

  • Tết Dương Lịch: Nghỉ từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019.
  • Tết Nguyên Đán: nghỉ 09 ngày, từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019.
Từ khóa:
Top