THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP ÔN THI VÀ KỲ THI THỬ TOPIK
29/11/2017
Theo kế hoạch hỗ trợ từ Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh, vào tháng 12, ngành Hàn Quốc học tổ chức lớp ôn thi TOPIK và tổ chức kỳ thi thử TOPIK dành cho sinh viên ngành Hàn Quốc học và SV trong trường có nguyện vọng tham gia lớp học, thời gian từ ngày 14/12/2017đến 25/1/2018 (theo lịch đính kèm).

Đối tượng tham dự:

- Sinh viên ngành HQH năm 3, 4 (bắt buộc) - Sinh viên không tham gia lớp học phải làm đơn và trình bày lý do cụ thể.

- Sinh viên ngành HQH năm 2 và sinh viên các ngành khác của trường có quan tâm đến kỳ thi.


Đăng ký: Sinh viên theo đối tượng như trên đăng ký theo lớp rồi nộp danh sách về văn phòng Viện KHXH&NNQT (A. Cường) trước ngày 10/12/2017

 

Từ khóa:
Top