Thông báo về việc Tổ chức thi và ôn thi IELTS cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2018
28/06/2018
Sinh viên đăng ký thi và ôn thi online bằng cách quét mã QR hoặc link tại website Viện KHXH-NNQT:

Link Đăng ký dự thi: Hạn cuối 16g30, ngày 9/7/2018

http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ck9XWmrjzUG9swCcvNVwhjUxJ7E69dpDnhVsjS13BuJUOEtFR0RGQlhCV05IUzBLUUxBWDFZV1k4Qy4u

Link Đăng ký ôn thi: Hạn cuối 11g30 ngày 20/7/2018

http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ck9XWmrjzUG9swCcvNVwhjUxJ7E69dpDnhVsjS13BuJUODhHWERTWUlFRDlRM09GUjlLNjIyN1JONi4u

   

 

 


 


Từ khóa:
Top