Danh sách sinh viên KHÔNG đủ điều kiện tốt nghiệp - Đợt 1, năm 2019
01/02/2019

- Đây là danh sách KHÔNG được xét Tốt Nghiệp trong đợt này.

- Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng bổ sung đầy đủ giấy tờ hoặc trả nợ môn sớm nhất để được xét tốt nghiệp vào các đợt sau.

- Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ:

     + Mr. Cường (SĐT:0906598838 , Email: cuongnvc@hiu.vn);

     + Mrs. Hương (SĐT:01227097909, Email: huongntt89@hiu.vn)

     + Ms. Anh (SĐT: 0909111550, Email: anhlt71@hiu.vn)

 

 Danh sách Sinh viên KHÔNG đủ tốt nghiệp, có thể xem tại đây 
☞ Danh sách không đủ điều kiện tốt nghiệp.pdf

 

Từ khóa:
Top