CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM TUYỂN DỤNG
05/05/2017

   Công ty TNHH YAKULT đang có nhu cầu tuyển 2 vị trí sau:

- Thông dịch tiếng Nhật (N2)

 Nhân viên Giao dịch Khách hàng (N3)

Nộp đơn quahr@yakult.vn

 Xem chi tiết thông tin:

Nhân viên giao dịch khách hàng        DOWNLOAD 

Thông dịch tiếng Nhật                       DOWNLOAD  

Từ khóa:
Top